Blog Archives

Tắt báo lỗi ubuntu 12.04


Nguồn
http://www.webupd8.org/2012/06/how-to-get-rid-of-internal-system-error.html

ubuntu-apport

Apportmột công cụ gỡ lỗi sẽ tự động bật các bản báocáo lỗi. Trong phiên bản cuối cùng Ubuntu 12.04, Apportdường như được thiết lập chuẩn (không giống như cácphiên bản cũ). Và bảng thông báo “Sorry, Ubuntu12.04 has experienced an internal error” cứ hiện ravài lần trong một ngày mặc dầu lỗi đó đã thực sựđược Apport báo cáo. Cách dưới đây chắc chắn khôngphải là cách để bạn giải quyết lỗi này, nhưng chắcchắn bạn sẽ không bị cái thông báo đó gây phiềnnhiễu nữa.
Đểtắt Apport, bạn cần chỉnh sửa file“/etc/default/apport” vídụ dùng Gedit. Hãy gõ lệnh dưới đây:

gksu gedit /etc/default/apport

Vàthay đổi “enabled” từ 1 sang 0, và lưu lại.
Bạncó thể bật trở lại nếu bạn muốn bằng cách thay đổitrở lại giá trị của “enabled” từ 0 sang 1hoặc bạn có thể bật Apport, sử dụng dòng lệnh dưới đây:

sudo service apport start force_start=1

Advertisements